แรงดลใจ » หวังไปถึงปลายฝัน…ด้วยกำลังใจ

หวังไปถึงปลายฝัน…ด้วยกำลังใจ

11 พฤศจิกายน 2561
541   0

จงมีความใฝ่ฝัน มีจินตนาการ และสร้างกำลังใจให้ตนเอง…

 

มีคำกล่าวว่า
“ชีวิตจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับกำลังใจและความเชื่อของเรา” 
ถ้าไม่มีความเชื่อ ก็จะไม่มีความฝันหรือไม่คิดอะไร
นอกเหนือจากจะทนอยู่กับสภาพเดิมๆ

สิ่งที่สำคัญต่อจากความเชื่อนั่นก็คือ “กำลังใจ” นั่นเอง

หากคิดว่าเราทำได เราก็ทำได้
หากคิดว่าเราชนะ เราก็จะชนะ

แต่ถ้าหากคิดว่าแพ้ โอกาสจะแพ้ก็มีมากเหลือเกิน
ความคิดในวันนี้ของท่านหากคิดว่าเป็นไปไม่ได้
ท่านอาจจะแพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงมือกระทำเสียด้วยซ้ำไป

สำคัญที่สุดคือการมีความคิด “คิดบวก” เสมอ
ตามที่นโปเลียนเคยกล่าวว่า
“คำว่าเป็นไปไม่ได้ มีอยู่แต่ในพจนานุกรมของคนโง่เท่านั้น”

จงมีความใฝ่ฝัน มีจินตนาการ และสร้างกำลังใจให้ตนเอง
เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม

วิธีการสร้างกำลังใจตามคำแนะนำของนายแพทย์วิทยา นาควัชระ ที่น่าสนใจมีดังนี้

1. ให้มองความดีในตัวเองให้เด่นชัดในบางเรื่อง
แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม ให้คิดซ้ำๆ ว่าตัวเองเป็นคนดี เป็นคนเก่ง

2. จงฝันเห็นภาพของความสำเร็จเสมอ เพราะภาพความสำเร็จจะทำให้จิตใจเบิกบาน

3. จงมีความรักที่จะทำกิจกรรมต่างๆ เสมอ เพราะความรักจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดี

4. จงลงมือทำกิจกรรมอยู่เสมอ และจดจำสิ่งที่ทำได้ดี

5. ให้ชมตัวเองทุกครั้งที่ลงมือกระทำสิ่งใดลงไป

“ชีวิตที่มีพลังต้องสร้างกำลังใจอยู่เสมอ
และคิดเสมอว่าไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้
หากยังล้มเหลวขอให้คิดเสมอว่า…
ยังมีโอกาสในการสร้างฝันและเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในวันพรุ่งนี้”

“เริ่มต้นใหม่…ในวันพรุ่ง”. เบญญาวัธน์.