แรงดลใจ » ในยามที่ไม่มีเพื่อน

ในยามที่ไม่มีเพื่อน

11 พฤศจิกายน 2561
566   0

เมื่อเราเริ่มการมองให้
ให้มากกว่าการมองหา
เพื่อนแท้ย่อมปรากฎขึ้นได้ในใจ


ในยามที่ไม่มีเพื่อน
เป็นยามที่เราจะได้รู้จักตนเองในอีกรูปแบบหนึ่ง
และเป็นยามที่เราจะค้นพบว่าเราเองเป็นครูของเราได้

ในยามที่ไม่มีเพื่อน
เป็นยามที่เราจะได้ฝึกเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของตนเอง
และเป็นยามที่เราจะค้นพบ รู้จักและรักตนเองมากขึ้น

ในยามที่ไม่มีเพื่อน
เป็นยามที่เราจะได้เริ่มต้นเป็นตัวของเราเองจริงๆบ้าง
และเป็นยามที่เราจะค้นพบว่าเราเองมีค่ามากกว่าที่เราเคยคิด

ในยามที่ไม่มีเพื่อน
เป็นยามที่เราจะได้พิสูจน์ว่าเราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเอง
และเป็นยามที่เราจะค้นพบว่าเรามีความสามารถดีๆซ่อนอยู่

ในยามที่ไม่มีเพื่อน
เป็นยามที่เราจะได้เก็บเกี่ยวความประทับใจในอีกรสชาติหนึ่งของชีวิต
และเป็นยามที่เราจะค้นพบว่าชีวิตยังมีด้านอื่นๆที่น่าสนใจ

เพื่อนแท้คอยเราอยู่เสมอ
เมื่อเราเปลี่ยนแปลงตนเองก่อนการเปลี่ยนแปลงผู้อื่น
และคนที่รู้จักเปลี่ยนแปลงตนเองทุกคนย่อมเป็นเพื่อนที่ดีได้เสมอ

เพื่อนแท้คอยเราอยู่เสมอ
เมื่อเรารู้จักให้มากกว่าอยากที่จะรับเท่านั้น
และคนที่รักการให้ ทุกคนย่อมได้เพื่อนแท้เป็นผลตอบแทน

เพื่อนแท้คอยเราอยู่เสมอ
เมื่อเราอยากเป็นเพื่อนให้มากกว่าอยากมีเพื่อน
และคนที่มีเพื่อนมากทุกคนล้วนรักการเป็นเพื่อนที่ดี

เพื่อนแท้คอยเราอยู่เสมอ
เมื่อเราเข้าใจคนให้มากกว่าคอยให้คนเข้าใจเรา
และคนที่เข้าใจตนเองกระจ่างแล้วทุกคนย่อมมีเพื่อนอยู่รอบกาย

เพื่อนแท้คอยเราอยู่เสมอ
เมื่อเราใช้ความจริงใจมากกว่าการเสแสร้ง
และคนที่ใช้ความจริงใจทุกคน แม้จะมีเพื่อนน้อยแต่ก็เป็นเพื่อนแท้

ที่มา.. หนังสือเพียงเพื่อกำลังใจ โดย วรกมล