แรงดลใจ » ทำดีแม้เพียงเล็กน้อย ทำให้เกิดปีติสุข

ทำดีแม้เพียงเล็กน้อย ทำให้เกิดปีติสุข

11 พฤศจิกายน 2561
468   0

ชีวิตอาจเต็มไปด้วยทุกข์
แต่ก็เต็มไปด้วยสิ่งงดงามน่าอัศจรรย์ด้วย 
ดังเช่น ฟ้าคราม สายแดด และนัยน์ตาของเด็กน้อย 

อย่าเพ่งเล็งแต่ด้านทุกข์ …
เราต้องสัมผัสด้านงดงามน่าอัศจรรย์ของชีวิตด้วย

ทั้งหมดล้วนอยู่ในเราและรอบๆตัวเรา.. ทุกเวลาและสถานที่…
หากเราไร้สุข ขาดสันติภายในใจ …
ย่อมไม่อาจแบ่งปันสันติและความสุขกับผู้อื่นได้…
แม้เขาจะเป็นคนที่เรารักและอยู่ร่วมชายคาเดียวกันก็ตาม
แต่ถ้าเรามีสันติสุข…
เราจะยิ้มและแย้มบานได้อย่างดอกไม้…
ทุกคนในครอบครัวตลอดรวมถึงสังคม…
…จะได้รับอานิสงส์จากสันติภาวะของเรา
เราต้องพยายามเป็นพิเศษหรือไม่ในการชื่นชมความงามของฟ้าคราม
เราต้องฝึกเสียก่อนจึงจะดื่มด่ำความงามดังกล่าวได้กระนั้นหรือ
เปล่าเลย… เราดื่มด่ำได้ทันที…
แต่ละวินาทีของชีวิต เราสามารถดำเนินไปเยี่ยงนี้
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน เวลาใด…
เราสามารถชื่นชมสายแดด ชื่นชมการปรากฎอยู่ของกันและกัน
หรือกระทั่งชื่นชมความรู้สึกขณะหายใจได้
เราไม่จำเป็นต้องไปชื่นชมฟ้าครามถึงเมืองจีน
ไม่จำเป็นต้องดั้นด้นไปถึงอนาคตเพื่อจะชื่นชมลมหายใจ
เราสามารถสัมผัสทั้งหมดนั้นได้เดี๋ยวนี้…
คงเป็นเรื่องน่าเสียดายถ้าเราตระหนักเห็นแต่ด้านที่เป็นทุกข์…
———————————————-
ที่มา..จอห์น เวลวู้ด บรรณาธิการภาษาอังกฤษ, ร.จันเสน แปล, พจนา จันทรสันติ บรรณาธิการ.
“ปาฏิหาริย์อันเรียบง่าย”. กรุงเทพฯ:โกมลคีมทอง. 2546. หน้า 136-137.