ว.วชิรเมธี » การแสดงครั้งสุดท้าย โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

การแสดงครั้งสุดท้าย โดย ท่าน ว.วชิรเมธี

18 มิถุนายน 2563
504   0

บางถ้อยคำจากการแสดงธรรม
เรื่อง “การแสดงครั้งสุดท้าย”
ของท่านเจ้าคุณพระเมธีวชิโรดม (ท่านว.วชิรเมธี)
เนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพของคุณตั้ว ศรัณยู วงศ์กระจ่าง
ณ วัดนาคปรก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
(๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓)
.
“คุณค่าของคนขึ้นอยู่กับการเป็นคนที่รับใช้ประชาชน…
ซึ่งคุณตั้วหรือศรัณยู วงศ์กระจ่าง ทำเช่นนั้นมาตลอดชีวิต
ดังนั้น คุณตั้ว/ศรัณยู จึงเข้าไปอยู่ทั้งในจอและในใจ
ของคนไทยทุกชนชั้นวรรณะ…”
.
“งานที่เธอทำ
บรรจุถ้อยคำที่จะพูดถึงเธอเอาไว้ครบถ้วนแล้ว”
.
“ชีวิตที่ดีต้องบำเพ็ญกรณีให้ครบสามขั้น
คือประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ประโยชน์โลก”
.
“การได้เกิดมาเป็นคน
เหมือนกับการได้พบกับนาทีทองของสังสารวัฏ
ซึ่งเมื่อโอกาสนี้มาถึงแล้วต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด…”
.
“สติของคนคนหนึ่ง
จะส่งผลถึงคนอีกคนหนึ่งเสมอไป
ก่อนที่จะอำลาจากโลกนี้ไป หากมีคนที่มีสติคอยอยู่ใกล้ๆ คนป่วย
คนป่วยก็จะจากไปอย่างสงบ…
.
“คนส่วนใหญ่มัวแต่เตรียมวางแผนฉลองวันเกิด
แต่น้อยคนนักจะคิดถึงการวางแผนฉากสุดท้ายให้แก่ตัวเอง”
.
“ความป่วยมีอยู่ในความแข็งแรง
ความชรามีอยู่ในความหนุ่มสา
นิพพานมีอยู่ท่ามกลางกองกิเลส…”
.
“ชีวิตของเราสั้นลงทุกหลับตาลืมตา”
.
“หากเปรียบวันเวลาของเราแต่ละคนกับวันเวลาของโลกใบนี้
ชีวิตของเราแต่ละคนก็แสนสั้
เพียงชั่วผีเสื้อกระพือปีกเท่านั้น
เวลาในโลกนี้ของเราก็หมดลงแล้ว…”
.
พระพุทธองค์ตรัสว่า
“อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ โก ชญฺญา มรณํ สุเว.”
“ควรทำวันนี้ให้ดีที่สุด
เพราะใครเลยจะรู้ว่าความตายอาจมาถึงในวันพรุ่งนี้”