แรงดลใจ » เมื่อความใฝ่ฝันเหนื่อยล้า

เมื่อความใฝ่ฝันเหนื่อยล้า

10 พฤศจิกายน 2561
482   0

เมื่อความใฝ่ฝันเหนื่อยล้า
ถูกปลดวางลงไว้ข้างทาง
โคมไฟแห่งชีวิตที่เคยสว่างไสว
ก็ดูเหมือนจะดับแสงลงไปพร้อมๆ กัน

…………………..

เมื่อนักเดินทางทอดถอนลมหายใจ
ดวงตาไร้ประกายแห่งความฮึกหาญ
หนทางเบื้องหน้า
จึงดูเหยียดยาวไกลออกไปจนสุดคะเน
……………………..
ชีวิตเกิดมาแล้วก็ดับไป
จะมุ่งมั่นหรือท้อแท้
ที่สุดแล้ว…ก็ต้องจากไป
เพียงแตกต่างกันตรงเวลาที่เหลืออยู่
ความใฝ่ฝันอันเหนื่อยล้าข้างทาง
คนบางคนจึงปล่อยวางไว้อย่างนั้น
ขณะที่ใครอีกคนรวบรวมพลังขึ้นอีกหน
แบกสัมภาระแห่งความใฝ่ฝัน…
มุ่งหน้าออกเดินทางต่อไป

__________________________________
จาก “กำลังใจบนทางชีวิต”. โดย มนต์สุนทร สุราช