แรงดลใจ » ให้กำลังใจตนเองด้วยการยอมรับตนเอง

ให้กำลังใจตนเองด้วยการยอมรับตนเอง

10 พฤศจิกายน 2561
619   0

เราให้กำลังใจตนเองได้
ด้วยการยอมรับและภาคภูมิใจในตัวของเรา
เรารู้ … เรามีเส้นทางและวิธีของเราเอง

เราให้กำลังใจตนเองได้
ด้วยการพอใจที่เรามีโอกาสแสวงหา
เรารู้ … มันเป็นโอกาสและศักดิ์ศรีของมนุษย์

เราให้กำลังใจตนเองได้
ด้วยการไม่พะวงกับจุดหมายปลายทาง
เรารู้ … เมื่อทุกอย่างพร้อมเราย่อมไปถึงเอง

เราให้กำลังใจตนเองได้
ด้วยการเชื่อในการเปลี่ยนแปลงของเรา
เรารู้ … เราเข้าใจมากขึ้นโดยการใช้ความทุกข์เป็นพาหะ

เราให้กำลังใจตนเองได้
ด้วยการยอมรับและภาคภูมิใจในตัวของเรา
เรารู้ … เรามีเส้นทางและวิธีของเราเอง

เราให้กำลังใจตนเองได้
ด้วยการไว้วางใจในครูของเรา
เรารู้ … ครูของเรากำลังพยายามชี้ทางเรา

____________________
“เพียงเพื่อกำลังใจ”. วรกมล.