บทธรรม » ดาวน์โหลด E-Book “แค่รู้ก็อยู่เป็นสุข” โดย พระไพศาล วิสาโล

ดาวน์โหลด E-Book “แค่รู้ก็อยู่เป็นสุข” โดย พระไพศาล วิสาโล

4 พฤศจิกายน 2561
639   0

“รู้” ตรงข้ามกับ “หลง”   เมื่อใดที่เราหลง ปัญหาและความทุกข์ก็มักจะตามมา  เราไม่เพียงแต่หลงทางหรือหลงเชื่อคนอื่นเท่านั้น  ที่สำคัญและเกิดขึ้นบ่อย ๆ ก็คือ “หลงความคิด”  และ“หลงอารมณ์”  ซึ่งทำให้เราไม่รู้เนื้อรู้ตัว จนพลั้งเผลอหรือผิดพลาด เช่น  พูดร้าย หรือทำร้ายผู้อื่น  กระทั่งทำร้ายตนเอง  แม้ไม่ถึงขั้นนั้น แต่สิ่งที่มักเกิดขึ้นก็คือ จมอยู่ในความทุกข์ เพราะจิตหลงเข้าไปในอดีตอันเจ็บปวด หรือติดอยู่ในภาพอนาคตที่ปรุงแต่งในทางลบ จนเกิดความเศร้าโศก อาลัยอาวรณ์  โกรธแค้น ขุ่นมัว หรือไม่ก็วิตกกังวล หนักอกหนักใจ

เพียงแค่กลับมารู้สึกตัว หรือรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เผลอพลัดเข้าไปเท่านั้น จิตก็จะกลับมาเป็นปกติสุข หลุดพ้นจากอารมณ์เหล่านั้นได้  ทุกวันสามารถเป็นวันแห่งความสดชื่นเบิกบานได้ หากเรามีความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีสติช่วยเตือนใจให้รู้ทัน ไม่หลงเข้าไปในความคิดและอารมณ์เหล่านั้นจนหมดเนื้อหมดตัว

ความรู้สึกตัวหรือความรู้ตัว เป็นพื้นฐานให้เกิด “รู้” อีกชนิดหนึ่ง คือ รู้ความจริง หรือเห็นธรรมชาติของกายและใจตามความเป็นจริง เห็นกระทั่งว่า มันไม่ใช่ “กู”หรือ “ของกู”    ดังนั้นจึงช่วยไถ่ถอนจิตจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนได้   กล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อใดที่รู้สึกตัว  “ตัวกู”ก็หายไป  แม้ปุถุชนยากที่จะรู้สึกตัวได้ต่อเนื่อง แต่ละวัน ๆ อาจหลงมากกว่ารู้ แต่ความรู้สึกตัวที่เพิ่มพูนขึ้น ย่อมช่วยลดความยึดติดถือมั่นในตัวตน  ความทุกข์จึงบรรเทาเบาบางตามไปด้วย สิ่งที่มาแทนที่คือความปกติสุข สดชื่น เบิกบาน

“รู้ตัว” และ “รู้ความจริง” คือสิ่งที่ช่วยให้ใจเป็นสุขได้อย่างแท้จริง  ความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน  เช่นเดียวกับการฝึกจิตจนรู้ความจริงของกายและใจ ดังได้กล่าวไว้ในคำบรรยายภายในหนังสือเล่มนี้แล้ว  เนื้อหาเหล่านี้ชมรมกัลยาณธรรมได้คัดเลือกมาจากคำบรรยายของข้าพเจ้าหลังทำวัตรเช้าและเย็น ณ วัดป่าสุคะโต  ทั้งนี้เพื่อพิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน  ขอขอบคุณคุณอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ และคณะซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เช่นเดียวกับเล่มอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ของชมรมกัลยาณธรรม พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณคุณสุดารัตน์ แก้วแท้ ที่วาดภาพประกอบ และที่ขาดไม่ได้ก็คือ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ที่อนุเคราะห์การพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อประโยชน์แห่งธรรม ดังที่ได้ปฏิบัติเสมอมา

จากหนังสือ “แค่รู้ก็อยู่เป็นสุข”
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๑
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม
>>ดาวโหลดหนังสือ E-Book  ไฟล์ .pdf<<