บทธรรม » ท่านเข้าใจกันแบบไหน..?

ท่านเข้าใจกันแบบไหน..?

4 พฤศจิกายน 2561
461   0

ท่านเข้าใจกันแบบไหน..?

คิดว่า..ทำดีต้องได้ดี ทำบุญต้องได้บุญ ความจริง..ทำดีไม่ได้อะไรได้แค่ละกิเลส ทำบุญได้แค่สบายใจ

คิดว่า..ดีกับใคร คนนั้นต้องดีตอบ ความจริง..การทำดีกับทุกคนเป็นหน้าที่เรา ส่วนการทำดีกับเราเป็นหน้าที่คนอื่น

คิดว่า..ให้อะไรใคร ต้องได้ผลกลับคืน ความจริง..การให้คือการเสียสละ หากให้แล้วยังคาดหวังไม่ใช่การเสียสละที่แท้จริง อย่าไปอ้าง

คิดว่า..แก่แล้วทำอะไรก็ได้ ความจริง..แก่แล้วต้องยิ่งสำนึก รู้ผิดรู้ถูก ต้องเลือกทำให้ดี เพราะเวลาเหลือน้อยแล้ว

คิดว่า..ต้องรีบทำความมั่นคงให้ชีวิตเพื่ออนาคต ความจริง..ความมั่นคงไม่มีในโลกทุกอย่างอนิจจัง ไม่แน่นอน และตายได้ทุกเวลา

คิดว่า..ความต้องการของตัวเองสำคัญที่สุด ตัวเราสำคัญที่สุด ความจริง..หากไม่มีความต้องการนั่นแหละสำคัญที่สุด ไม่มีตัวเราตัวตนต่างหากสำคัญที่สุด

อ่านเจอมา..เลยมาแบ่งปัน
ชอบใจถูกใจก็แบ่งปันให้คนอื่นๆ ได้เข้าใจกันด้วย