ธรรมทัศน์ » MV Series ประกอบคีตธรรม “พระปฏาจาราเถรี เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา”

MV Series ประกอบคีตธรรม “พระปฏาจาราเถรี เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา”

11 พฤศจิกายน 2561
602   0

มิวสิกวีดิโอซีรีส์ประกอบคีตธรรม
“พระปฏาจาราเถรี เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา”
คีตธรรม “เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา (ยึด)” ช่วงปฏาจาราเสียสติ
คำร้อง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา

คีตธรรม “เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา (ปล่อย)” ช่วงพระปฏาจาราเถรีพิจารณาธรรมแห่งการพลัดพราก
นำมาจากบทกวีนิพนธ์ของ ฐิตวํโสภิกขุ วัดปทุมวนาราม
ทำนอง : เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์
เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร
ขับร้อง : ปาน ธนพร แวกประยูร
เสียงนำและเสียงประสาน : ธานี พูนสุวรรณ
กำกับมิวสิกวีดิโอ : ภัทธิ บัณฑุวนิช

สื่อการเรียนการสอนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมชุดพระปฏาจาราเถรีนี้ นำเสนอในรูปแบบมิวสิกซีรีส์ประกอบคีตธรรมในชื่อ“พระปฏาจาราเถรี เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา” เล่าฉากเรื่องราวอนุพุทธประวัติของพระปฏาจาราเถรี ภิกษุณีผู้เคยผ่านมหันตทุกข์ในการสูญเสียบุคคลที่รักทั้งครอบครัวอย่างกะทันหันจนทำให้ท่านสติ ก่อนจะได้รับพระกรุณาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชี้ทางแห่งความจริง ว่าความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นเรื่องธรรมดา การคร่ำครวญถึงอดีตที่ผ่านมาและความตายที่ไม่มีใครต้านทานได้ไม่เกิดผลประโยชน์อันใด และได้ทรงประทานพุทธโอวาทถึงหนทางการดับทุกข์นี้แก่ท่านให้ได้พิจารณา จนท่านสามารถระงับโศกน้อมใจรับ พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้ในที่สุด ซึ่งเรื่องราวของพระปฏาจาราเถรีผู้ประสบกับมหันตทุกข์นี้เอง ได้กลายเป็นเรื่องเล่าขานถึง “นางปฏาจารา หญิงบ้าผู้บรรลุธรรม” ให้กับพุทธศาสนิกชนสืบเนื่องกันมาแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงยุคปัจจุบัน
ผู้ที่สนใจจะร่วมบริจาคเพื่อสมทุนการสร้างสื่อคุณธรรมจริยธรรมชุดต่อไปรวมถึงมีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนกิจการด้านจิตอาสาทุกประเภทของโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม สามารถร่วมบริจาคปัจจัยสนับสนุนได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีวัดปทุมวนาราม (โครงการปทุมมามหาสิกขาลัย) เลขที่บัญชี 205-208203-4 และสามารถติดตามทุกความเคลื่อนไหวกิจกรรมของเหล่าศิลปินและจิตอาสาของโครงการปทุมมามหาสิกขาลัยฯ ได้ที่
Page: Bualoyteamwork

นักแสดงอาสาในมิวสิกวีดิโอซีรีส์ประกอบคีตธรรม
มยุริญ ผ่องผุดพันธ์
นภัสกร มิตรธีรโรจน์
ธนพร แวกประยูร
ธานี พูนสุวรรณ
กันยารัตน์ นภาศัพท์
ษัณณัช จริยศาสตร์
กลุ่มจิตอาสาบัวลอยในโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย วัดปทุมวนาราม

คำบรรยายภาษาอังกฤษและประสานงาน:
สุเมธิน แสงไตรรัตน์นุกูล
ชัชรพล เพ็ญโฉม
สุดารัตน์ เข็มกลัด